Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Back to top
14:00

Ta Nea Xysta

Πρώην Δικαστήρια Σανταρόζα • αυλή

Η Navine G. Khan-Dossos παρουσιάζει Ta Nea Xysta ζωγραφίζοντας σε πραγματικό χρόνο την τοιχογραφία που δημιούργησε in situ ειδικά για την 7η Μπιενάλε της Αθήνας στην πίσω είσοδο των πρώην Δικαστηρίων Σανταρόζα. Η καλλιτέχνις αναβιώνει και επαναπροσδιορίζει την παραδοσιακή τεχνική της Χίου γνωστή ως ξυστά, σχηματίζοντας νέες νοηματοδοτήσεις μέσα από τη συνομιλία μεταξύ παραδοσιακών και σύγχρονων συμβόλων που αποτυπώνονται σε αυτό το εθνο-μαθηματικό ζωγραφικό έργο. Η φόρμα της γεωμετρικής αφαίρεσης της Khan-Dossos συνδέεται με τον παραδοσιακό «ανεικονισμό» της ισλαμικής τέχνης και την αλγοριθμική φύση του δικτυωμένου κόσμου.

*μόνο για διαπιστευμένους επισκέπτες

15:00

Ta Nea Xysta

Πρώην Δικαστήρια Σανταρόζα • αυλή

Η Navine G. Khan-Dossos παρουσιάζει Ta Nea Xysta ζωγραφίζοντας σε πραγματικό χρόνο την τοιχογραφία που δημιούργησε in situ ειδικά για την 7η Μπιενάλε της Αθήνας στην πίσω είσοδο των πρώην Δικαστηρίων Σανταρόζα. Η καλλιτέχνις αναβιώνει και επαναπροσδιορίζει την παραδοσιακή τεχνική της Χίου γνωστή ως ξυστά, σχηματίζοντας νέες νοηματοδοτήσεις μέσα από τη συνομιλία μεταξύ παραδοσιακών και σύγχρονων συμβόλων που αποτυπώνονται σε αυτό το εθνο-μαθηματικό ζωγραφικό έργο. Η φόρμα της γεωμετρικής αφαίρεσης της Khan-Dossos συνδέεται με τον παραδοσιακό «ανεικονισμό» της ισλαμικής τέχνης και την αλγοριθμική φύση του δικτυωμένου κόσμου.

15:00

Ta Nea Xysta

Πρώην Δικαστήρια Σανταρόζα • αυλή

Η Navine G. Khan-Dossos παρουσιάζει Ta Nea Xysta ζωγραφίζοντας σε πραγματικό χρόνο την τοιχογραφία που δημιούργησε in situ ειδικά για την 7η Μπιενάλε της Αθήνας στην πίσω είσοδο των πρώην Δικαστηρίων Σανταρόζα. Η καλλιτέχνις αναβιώνει και επαναπροσδιορίζει την παραδοσιακή τεχνική της Χίου γνωστή ως ξυστά, σχηματίζοντας νέες νοηματοδοτήσεις μέσα από τη συνομιλία μεταξύ παραδοσιακών και σύγχρονων συμβόλων που αποτυπώνονται σε αυτό το εθνο-μαθηματικό ζωγραφικό έργο. Η φόρμα της γεωμετρικής αφαίρεσης της Khan-Dossos συνδέεται με τον παραδοσιακό «ανεικονισμό» της ισλαμικής τέχνης και την αλγοριθμική φύση του δικτυωμένου κόσμου.

15:00

Ta Nea Xysta

Πρώην Δικαστήρια Σανταρόζα • αυλή

Η Navine G. Khan-Dossos παρουσιάζει Ta Nea Xysta ζωγραφίζοντας σε πραγματικό χρόνο την τοιχογραφία που δημιούργησε in situ ειδικά για την 7η Μπιενάλε της Αθήνας στην πίσω είσοδο των πρώην Δικαστηρίων Σανταρόζα. Η καλλιτέχνις αναβιώνει και επαναπροσδιορίζει την παραδοσιακή τεχνική της Χίου γνωστή ως ξυστά, σχηματίζοντας νέες νοηματοδοτήσεις μέσα από τη συνομιλία μεταξύ παραδοσιακών και σύγχρονων συμβόλων που αποτυπώνονται σε αυτό το εθνο-μαθηματικό ζωγραφικό έργο. Η φόρμα της γεωμετρικής αφαίρεσης της Khan-Dossos συνδέεται με τον παραδοσιακό «ανεικονισμό» της ισλαμικής τέχνης και την αλγοριθμική φύση του δικτυωμένου κόσμου.

11:00

Ta Nea Xysta: Η τελευταία πράξη

Πρώην Δικαστήρια Σανταρόζα • αυλή

Ακολουθώντας από την αρχή της ΑΒ7: ECLIPSE την δημιουργία της εμβληματικής τοιχογραφίας της Navine G. Khan-Dossos Ta Nea Xysta στην αυλή των πρώην Δικαστηρίων Σανταρόζα στην τελική αυτή «πράξη» της περφόρμανς θα πραγματοποιηθεί η «αποδόμησή» της. Δημιουργώντας in situ έναν περιορισμένο αριθμό έργων τέχνης από τμήματα της τοιχογραφίας που θα προσφέρονται στο κοινό, η πράξη αυτή λειτουργεί όχι ως καταστροφή αλλά ως πρακτική αποκέντρωσης. Όπως η ECLIPSE ολοκληρώνει την τελική της φάση, Ta Nea Xysta αντανακλούν τον κύκλο ζωής ενός έργου τέχνης και την εκτενή επίδραση που μπορεί να έχει η τέχνη στην κοινωνία.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται μαζί με το BEOWULF.